هدف از ساخت سایت

  • این وبسایت با هدف ایجاد یک پلتفرم جهانی مبتنی بر موزیک ابری ساخته شده است و دارای پروتوکل های ssl وبالا ترین امنیت گوگل می باشد.

  • به امید بدست آوردن موفقیت های بیشتر در این حوزه.